BÀI 9: QUY LUẬTT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Phương Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:52' 03-09-2009
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 05 Bài 9
Tiết: 09
Ngày soạn:09.09
Ngày dạy:09.09


I. Mục tiêu bài học
Sau khi học xong bài, học sinh cần:
Giải thích được tại sao Menđen lại suy ra đượcquy luật các cặp alen phân li độc lập nhau trong quá trình hình thành giao tử.
Biết vận dụng quy luật xác suất để dự đoán kết quả lai.
Biết cách suy luận ra kiểu gen của sinh vật dựă trên kết quả phân li kiểu hình của các phép lai
Nêu được công thức tổng quát về tỉ lệ phân li giao tử, tỉ lệ phân li kiểu gen, kiểu hình trong các phép lai nhiều cặp tính trạng.
Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.
II Trọng tâm:
Làm sáng tỏ cách thức Menđen vận dụng quy luật xác suất để phát hiện sự phân li độc lập của các cặp alen ra sao.
Hiểu rõ cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập
III. Chuẩn bị
- Tranh phóng to hình 9 sgk
III. Tiến trình lên lớp
1. Ổn định lớp
- Kiểm danh ghi vắng vào sổ đầu bài
2. Kiểm tra bài cũ
CH1: Viết sơ đồ lai các thí nghiệm lai đậu Hà Lan với một tính trạng, từ đó dẫn đế hình thành học thuyết khoa học của Menđen .
CH2: Phát biểu nội dung quy luật phân li của Menđen và giải thích quy luật theo cơ sở tế bào học.
3. Nội dung bài mới.

Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Nội dung

- Thế nào là lai 2 cặp tính trạng?
- Lấy ví dụ về lai 2 cặp tính trạng?
Giáo viên Yêu cầu:
+ Tóm tắt thí nghiệm lai 2 tính trạng của menđen.
+ Nhận xét kết qủa của thí nghiệm.
- GV nhận xét, đánh giá, giúp HS hoàn thiện kiến thức.
- Vì sao chỉ dựa trên sự phân li KH ở F2 mà Menđen lại suy ra được các cặp alen quy định các cặp tính trạng phân li độc lập trong qúa trình hình thành giao tử?
- Dựa vào đâu mà menđen có thể đi đến kết luận các cặp nhân tố di truyền trong các thí nghiệm trên lại phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử?


- Viết sơ đồ lai
Giáo viên lưu ý học sinh quy ước gen, cách viết sơ đồ lai.
*GV yêu cầu:
+ Qua sát hình 9 SGK trang 39 ( trình bày cơ sở tế bào họccủa quy luật phân li độc lập?

- Nhân xét gì về kiểu hình ở thế hệ F2? Đây gọi là hiện tượng gì?
- Thế nào là biến dị tổ hợp?

- Từ sơ đồ lai cho thấy: Nếu biết kiểu gen, kiểu hình ở P có thể suy ra được điều gì ở thế hệ sau?
- Như vậy định luật menđen có ý nghĩa gì?
+ Các cặp alen phân li độc lập tạo ra nhiều biến dị tổ hợp, điều này có ý nghỉa gì?


* GV hướng dẫn học sinh hoàn thành bảng công thức tổng quát trong sgk. ( câu lệnh ở mục III trang 40)
- HS tự liên hệ kiến thức trả lời.
- Ngô: Thân cao, hạt đỏ lai với thân thấp, hạt trắng.
- HS nghiên cứu SGK trang 38( tóm tắt thí nghiệm, viết sơ đồ lai, suy luận vế sự kiểu hình, phân li cặp alen trong qúa trình hình thành giao tử.
- Đại diện HS viết lên bảng, lớp nhận xét bổ sung

- HS thảo luận nhóm:
+ Đối với mỗi tính trạng thì tỉ lệ phân li KH là 3:1
+ Tỉ lệ 9:3:3:1 là tích của tỉ lệ (3:1) x (3:1)
+ Chứng tỏ các cặp gen phân li độc lập với nhau.
(+ Menđen đã phân tích sự di truyền của từng cặp tính trạng một cách riêng rẽ.
+ Dùng phép nhân xác xuất
+ Nếu tỉ lệ kiểu hình chung = tích tỉ lệ các kiểu hình của từng tính trạng thì kết luận các tính trạng đã phân li một cách độc lập.


* HS quan sát hình vận dụng kiến thức về NST, cơ chế giảm phân, phân li NST dể rút ra kết luận.- F2: xuất hiện 2 tổ hợp KH khác bố mẹ( gọi là biến dị tổ hợp.
- Là biến dị hình thành do sự sắp xếp lại các tính trạng có sẵn ở thế hệ P nhờ quá trình giảm phân tạo giao tử và quá trình thụ tinh.
( biết được sự phân li kiểu gen và KH.