Thông tin

TRA CỨU TÀI NGUYÊN

HÔM NAY

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GIAODIEN

  QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC

  Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Mungxuan.swf Happy_new_year.swf The_Make_A_Difference_Movie__Teddy_Stallard__Miss_Thompson_Story_on_Vimeo.flv Nhungchiecdinh.flv Hinh_thanh_tich_cach_cua_tre.flv 13393025_1827047124183328_1226617222_n.jpg BannerPT.swf 115.jpg 420.gif Degiocuondi.swf CA_BIET_DI.jpg Luu_hoa_ki.jpg 153.jpg BAO_GIO_TA_GAP_LAI_TA.jpg 1333068034_em_khong_doi_nua.jpg Diphylleiagrayi.jpg Lan_truyen_xung__o_noron_co_bao_Mielin.flv Loi_cam_on_cua_Xuan_Sang.swf Cuc.jpg

  HÃY CHUNG TAY CHO MÔI TRƯỜNG!

  VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ NHIỆM VỤ CỦA MỌI TỔ CHỨC, MỌI QUỐC GIA VÀ CỦA MỖI CÁ NHÂN CHÚNG TA. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG CHỈ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ TRI THỨC, HIỂU BIẾT CỦA BẠN MÀ CÒN THỂ HIỆN Ý THỨC VÀ NHÂN CÁCH CỦA BẠN!

  ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI THỬ MÔN SINH CỦA BỘ GD-DT LẦN 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Võ Thị Phương Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:02' 30-05-2017
  Dung lượng: 97.0 KB
  Số lượt tải: 34
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI MINH HỌA LẦN 3 CỦA BÔ GIÁO DỤC – MÔN SINH 2017
  Câu 81. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AaBB × aabb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen? A. 2.       B. 3.       C. 1.      D. 4. Câu 82. Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4 AA : 0,4 Aa : 0,2 aa. Tần số alen A và alen a trong quần thể này lần lượt là A. 0,5 và 0,5.       B. 0,6 và 0,4.       C. 0,3 và 0,7.        D. 0,4 và 0,6. Câu 83. Sinh vật nào sau đây không phải là sinh vật phân giải? A. Cỏ.        B. Nấm hoại sinh.         C. Vi khuẩn hoại sinh.         D. Giun đất. Câu 84. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm chiều dài của nhiễm sắc thể? A. Lặp đoạn.       B. Chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể. C. Mất đoạn.       D. Đảo đoạn. Câu 85. Hệ sinh thái nào sau đây nằm ở vùng cận Bắc cực? A. Rừng mưa nhiệt đới.              B. Thảo nguyên. C. Rừng lá kim phương Bắc.      D. Đồng rêu hàn đới. Câu 86. Ví dụ nào sau đây minh họa cho mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật? A. Bồ nông đi kiếm ăn theo đàn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ. B. Chó rừng đi kiếm ăn theo đàn, nhờ đó bắt được trâu rừng có kích thước lớn hơn. C. Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn các cây sống riêng rẽ. D. Cá mập con khi mới nở sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn. Câu 87. Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định không bị bệnh này. Một người phụ nữ nhìn màu bình thường lấy chồng bị mù màu đỏ - xanh lục, họ sinh một con trai bị mù màu đỏ - xanh lục. Biết rằng không xảy ra đột biến mới. Người con trai nhận alen gây bệnh này từ A. bà nội.       B. bố.        C. ông nội.      D. mẹ. Câu 88. Khi nói về công nghệ gen, phát biểu nào sau đây sai? A. Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới. B. Thể truyền thường sử dụng trong công nghệ gen là plasmit, virut hoặc nhiễm sắc thể nhân tạo. C. Công nghệ gen chỉ được áp dụng đối với vi sinh vật và thực vật mà không được áp dụng đối với động vật. D. Để dễ dàng phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp, người ta thường chọn thể truyền có gen đánh dấu. Câu 89. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa? A. Các yếu tố ngẫu nhiên.            B. Đột biến. C. Giao phối không ngẫu nhiên.    D. Chọn lọc tự nhiên. Câu 90. Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào? A. Nhân đôi nhiễm sắc thể.        B. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit. C. Tổng hợp ARN.                     D. Nhân đôi ADN. Câu 91. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng A. tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử. B. giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội và tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử. C. tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn. D. giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn và tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử. Câu 92. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt xuất hiện ở kỉ nào sau đây? A. Kỉ Silua.        B. Kỉ Cambri.         C. Kỉ Cacbon.        D. Kỉ Đêvôn. Câu 93. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? A. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động lên quần thể mà không tác động lên cá thể. B. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội. C. Ở quần thể sinh
  Avatar

  ĐỀ, ĐÁP ÁN THI THỬ MÔN SINH LẦN 3 CỦA BỘ GD.

  Avatar

  chinh đáp án: câu 85: C ( đáp án goc D), câu 113: D ( đáp án goC:A)

   
  Gửi ý kiến

  TRỒNG THÊM MỘT CÂY XANH LÀ THÊM MỘT HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG